KUNSTBLOGGEN

Kreativ – kunstnerisk proces

Disse to sætninger er det jeg kom frem til efter flere år arbejde indenfor det kunstneriske og kreative felt med maleriet. Dybest set ganske enkle erkendelser, men indenfor et non-verbalt kunstnerisk erkendelsesområde, kan det tage sin tid at få viden bevidstgjort og erkendt.

Jeg kommer til den erkendelse efter lang tids pause med maleriet, hvor min maleproces er alt for opslidende og dybdegående i sin karakter. Hver gang et maleri kommer til verden, bruger jeg hver eneste celle i min krop med stor træthed til følge. Jeg har ingen bevidsthed om. at jeg måske bare engang imellem skal tage en ” svømmetur” billedligt talt i overfladen af havet.

Jeg behøver jo ikke hver gang gå 3000 meter ned på havets bund i skabelsesprocessen. Den mulighed er simpelhen ikke tilstede i min bevidsthed. Efter et par år sidder jeg en dag på grafisk grundforløb og skal skabe grafisk materiale til en folde. Jeg har oplevelsen af, at være i en kreativ proces, hvor jeg skal sætte forskellige elementer sammen til en komposition.

Men der er en forskel fra den skabelsesproces, jeg normalt kender fra maleriet.Jeg går ikke ind med min personlighed og gør folderen til min med hele min krop, sjæl og ånd. Folderen skal holdes ude for mit personlige felt, hvilket gør, at jeg heller ikke er så træt, som jeg plejer at bliver i en skabende proces.Jeg indser, at man kan arbejde forskelligt i en skabelsesproces på forskellige planer.

Forkel mellem kreativ og kunstnerisk proces
Forskellen handler om hvordan jeg bruger min personlighed. I den kreative proces er det min viden og erfaring indenfor farver, komposition osv, jeg arbejder med i skabelsesprocessen. I den kunstneriske proces forholde jeg mig til skabelsesprocessen ud fra et kropsligt, sjæleligt og åndeligt. Jeg er langt mere involveret personligt, som det væsen jeg er med hele min energistruktur.

Denne A-ha oplevelse gør, at jeg nu også kan arbejde ud fra en kreativ maleproces i mine malerier, hvor jeg bruge min kunstnerisk erfaring og viden til at skabe malerierne. Når jeg så vil involvere mig mere på et dybere plan, åbner jeg op til kropslige, sjælelige og åndelige planer i min maleproces. Men forskellen er nu, at jeg har et valg mellem en kreativ og en kunstnerisk maleproces.

Læs også blogindlægget Lær at male abstrakt

kreativ

Kreativ proces = viden og erfaring.

Kunstneriskproces = viden, erfaring og personlighed.

Kreativ og kunstnerisk proces, hvad er  forskellen ? Har du tænkt over, hvornår du arbejder kreativ og hvornår du går over i en kunstnerisk fase eller om du i det hele taget gør det ? Jeg vil i denne artikel give mit bud på en kreativ og en kunstnerisk proces, som kan give dig en fornemmelse af de to områders muligheder og udfordringer.

Hvis du udelukkende arbejder i en af de processer, vil der være områder i skabelseprocessen, som du går glip af,  hvorved du mister bevægelsesfriheden i din maleproces. Har du friheden til at vælge din maleproces ?

Ikke tilgængelig pt…