KUNSTBLOGGEN

FIND DIN STIL I MALERIET

Find din stil, kan være en ganske stor udfordring for mange malere specielt for kunstnertypen,  der arbejder ud fra indre impulser, ideer eller intuitivt. Du kan måske genkende denne problematik med manglende stil eller sammenhæng i dine malerier, så læs denne artikel om at skabe stil og retning i dine maleriet?

Når du er interesseret i dette spørgsmål om stil i din maleproces, er det fordi, du nu er nået til det stadium, hvor du billedligt talt har været “verden” rundt i dit maleriske udtryk.

Du skal til at finde et ståsted i dit kunstneriske udtryk hvor du er genkendelig for dig selv og andre. Du kan godt have forskellige stilperioder igennem et helt liv men i første omgang skal du først lære at skabe et ensartet kunstnerisk udtryk.

Et fælles udtryk, så du får skabt dig en stil med genkendelige karakter og fællestræk. Sagt på en anden måde skal du vælge dig et ståsted, hvor du samler hele din kunstneriske viden og erfaring og sorterer i den. Hvad er godt og hvad er skidt og hvad er lykkedes ?

Find din stil, sådan gør du?

Du skal til at forholde dig mere analytisk til alle dine malerier og tage bevidste beslutninger om, hvor vil du hen i din maleriske proces, så du kan samle dig til en bestemt stil. Begrebet stil kan defineres som; “Den særlige måde, hvorpå noget udføres” . Er formerne kantede eller bløde? Hvilke materialer er anvendt og hvordan? Hvilke teknikker er anvendt osv..

Når du har stillet og besvaret spørgsmålene, har du nu en bevidsthed om, hvad kvaliteter du vil have med i dine fremtidige billeder og hvordan de skal udføre på lærredet. Du har eksempelvis fundet ud af, at du bedst kan lide de brunlige nuancer. Du vil male med akrylfarver samt bruge maleteknikken lag på lag i forhold til blomstermotiver. Så har du allerede en pejling, hvordan du skal opbygge dig en stil. Du skal nu koncentere dig om at fuldføre de valg, hvad angår teknik, metode, farver osv. Det kan være en stor udfordring for en maler, der lade sig opsluge af maleriets impulser og arbejder i de ubevidste lag i maleprocessen

I det følgende kan du følge de 3 trin nedenfor for at opnå et ensartet kunstnerisk udtryk. Du køber 3 lærreder, som du vil arbejde på i sammenhæng.

Find din stil i malerier
Find din stil i malerier

TRIN 1

Du starter med at male 1 time på lærred nr 1. med de farver, teknikker, malemiddel og motiv, du nu i din analyseproces, har fundet ud af, skal danne rammer om din nye stil. Når du har malet en time, træder du tilbage og betragter dit billede i 10 minutter.

TRIN 2

Så går du videre til lærred nr 2 og maler  1 time, hvor du stadigvæk holder dig til din beslutning om teknik, farvevalg osv. Dernæst betragter du det billede i ti minutter.

TRIN 3

Du går videre med lærred nr 3, som du arbejder ud fra sammen ramme. Tilsidst skulle du gerne stå tilbage med  3 malerier, der hænger sammen i farvevalg, teknik, malemiddel og med et varieret motiv, som tilsammen skal skabe din stil. Nu har du fundet din stil, som du så kan arbejde videre med i en periode indtil du går over til en ny stilperiode.

Læs også blogindlægget Lær at male abstrakt

Ikke tilgængelig pt…